Wilujeng taun enggal 2014!

Ganti taun

ciptaan: Mang Koko Koswara

Ganti taun muga mawa kamajuan
Ganti taun ngawujud karaharjaan
Patani sing mukti babakti gumati
Ngolah tanah laluasa
Patani di sisi sing sepi karisi
Ayem tengtrem lalugina
Ganti taun patani kasinugrahan
Ganti taun ngawujud karaharjaan

Ganti taun muga mawa kamajuan
Ganti taun ngawujud karaharjaan
Padagang sarenang
Pantrang gede hutang
Babakti ka nagarana
Padagang marukti
Kuat ekonomi
Nagara jembar raharja
Ganti taun kama’muran sing ngabukti
Ganti taun sarerea suka ati

Ganti taun muga mawa kamajuan
Ganti taun ngawujud karaharjaan
Kaum buruh kukuh
Teu ripuh rumahuh
Rumah tangga lalugina
Kaum buruh jujur
Hirupna diatur
Nyieun jasa ka nagara
Ganti taun kaum buruh sarugema
Ganti taun nagri pinanggih wibawa

Wilujeng taun enggal sadayana!

Es lilin, Pileuleuyan

Es Lilin — nganggo piano sareng jangar :)

Pileuleuyan — masih keneh nganggo piano, mung nu miano-na kakantos gugah :)

Kabayan & Lady Day: Blek

ladyday (LD) & kabayan (K) ngobrol.

K: Day, basa inggris jeung basa sunda mah beda nya, lalawanan pisan.

LD: lalawanan kumaha?

K: kecapna sarua tapi hartina meni beda pisan.

LD: contona kecap naon tah?

K: contona mah kecap blek.

LD: maksadna naon? kumaha kitu?

K: pan dina inggris mah blek teh hartina hideung nya?

LD: ari basa sunda?

K: dina basa sunda mah blek teh hartina bodas.

LD: ah maenya? ceuk saha blek hartina bodas?

K: Buktina unggal urang ka warung meuli kurupuk blek pasti dibere kurupuk bodas. jadi pan blek teh hartina pasti bodas!

Kabayan meuli susu kaleng

kabayan dititah iteung ka warung.

iteung: kang, pangmeulikeun susu sakaleng, mun aya endog meuli genep. 

kabayan ngibrit ka warung, teu lila balik mawa susu genep kaleng.

iteung nanya: ari akang naha meuli susu teh genep kaleng? 

kabayan ngawaler: pan tadi di warung aya endog.

 

Radio urang Sunda

Teubih ti lembur ge, sim kuring tiasa ngadangukeun radio Sunda…. radio-na urang Sunda.

http://radiobarayasunda.caster.fm/

Hatur nuhun kanggo kang Asep Iqbal, tos nga-bewara-keun link-na Radio Baraya Sunda.

Pupuh Kinanti jaman kiwari

Budak leutik bisa tweeting

Babaku tweeting-na peuting

Nguriling kakalayangan.

Retweeting nu aneh-aneh.

Bubuy Bulan — versi enggal

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.