Archive for the ‘serieus’ Category

Wilujeng nyorang taun 2008

versi bahasa indonesia lihat: http://merlyna.blogspot.com/2008/01/selamat-tinggal-2007-selamat-datang.html
english version see: http://www.merlyna.org/blog/index.php/2008/2007/

angin peuting ngahiliwir. mapagkeun kuring ka taun anyar. yen emutan kuring kacangreud keneh ku taun 2007. taun nu pinuh carita. dongeng pikaseudiheun. dongeng pikabungaheun. dongeng pikaseurieun.

angin sumeleket. nyangkredkeun kamelang. rebuan gambar ngalanglayungan pun impenan. ti tempe ka yale. ti angkor di kamboja ka tokyo di jepang. ti manhatan new york ka jogja. namung gambaran lembur kuring, di dayeuhkolot, nu ngumalayangkeun angeun. ngucurkeun cimata simpe.

2007, taun nu pinuh kurnia……

wilujeng nyorang taun 2008!

Advertisements

Wilujeng boboran siam

a lonely flower, by mer 2007

Sarupi kembang malati nu katincak kapopohokeun yen seungitna ngahaliwir ngarebak kamamana, saucap hampura merdekakeun hate nu kacangred

Sarupi ci hujan ngawasuh taneuh garing, sadepa hampura ngubaran hate nu nalangsa

Sakeclak hampura ngawaler kawih ati nu neang welas asih

Wilujeng boboron siam, saderek sadayanana

Mulih ka Dayeuh

Tos rada lami simkuring teu mulih ka lembur Dayeuhkolot tea. Tos sono, da parantos dua taun!

Enjing kuring bakal pung ngapung ninggalkeun Tempe, moal mulih nepi kan minggu ka-dua sasis Agustus. Mung moal nepi ka Dayeuh minggu ieu da kedah nyaba heula ka Hong Kong sareng Manila.  Kaping 29 sasis Juni pasawat kuring ti Manila bakal tepi ka bandara Jakarta teras dipapag-keun ku kulawarga/baraya kuring ti Dayeuh.

Ah, hoyong gancang2 nepi ka lembur!

haleuang tilu-puluh-hiji desember

kuring ngahaleuang
hariring kuring
tembang panutup
di titincakan ahir

kuring ngahaleuang
dingdang dingdeung
dina hiliwirna angin peuting
dina poek mongklengna dunya

kuring ngahaleuang
dina jemplang jemplingna janari
bari nginget nu kainget
ngahuleng, sataun geus kaliwat

kuring ngahaleuang
nembangkeun dua welas bulan
ngitung poe
tilu ratus genep puluh lima

kuring ngahaleuang
reueus ku taun nu kaliwat
ku berkah paparin Gusti
ku gede hampura jeung welas asih Anjeun-na

kuring ngahaleuang
dina haleuang pupuji
dina tembang pamusti
ka Gusti Hyang Widi

duh angin peuting
pangnepikeun hariring kuring
hiliwirkeun
ka Junjunan, nu dipusti-pusti

dayeuh kolot, 31 desember ’98